Jenis-Jenis Pembiayaan

Berikut merupakan lima (5) produk pembiayaan KOPEKS yang ditawarkan kepada anggota:

JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penuh Maksimum RM200,000.00
Pembiayaan Yuran 80% tertakluk kepada jumlah caruman
Pembiayaan Peribadi Maksimum RM20,000.00
Pembiayaan Mikro Maksimum RM3,000.00
Pinjaman Al-Qardhul Hasan Maksimum RM1,200.00

Terma dan Syarat

Kelayakan Gaji Minima

Potongan Gaji Tidak Melebihi 60% (BPA) dan 50% / 70% Kerajaan Negeri. .

Jumlah Maksimum

(Gaji Pokok + Elaun Tetap) X 40 Bulan Dan Jumlah Yuran X 10= Jumlah Yang Terendah Antara Keduanya Atau Tidak Melebihi Jumlah RM200,000.00.

Tempoh Pembiayaan

1 Hingga 10 Tahun (Tertakluk pada polisi kewangan semasa dan pakej pembiayaan yang ditawarkan).

Kadar keuntungan

Kadar Keuntungan serendah 3.99%-6.99%
*Tertakluk kepada Terma dan Syarat

Umur Pemohon / Penjamin

Tidak Mencapai 56 atau 58 Tahun Apabila Tamat Tempoh Pembiayaan.

Tempoh Perkhidmatan

6 Bulan Ke Atas / Sah Jawatan / Tetap Dan Berpencen.

Cara Pembayaran

Potongan Angkasa / Potongan Gaji Oleh Majikan.

Deposit Sekuriti

Anggota Akan Dikenakan 1 Hingga 3 Bulan Bayaran(jika diperlukan).

Bayaran Awal

Tiga Bulan Potongan Awal Dikenakan Supaya Akaun Anggota Dapat Dikemaskini.

Bayaran Perkhidmatan

Berdasarkan Kepada Jumlah Pembiayaan. (rujuk Jadual).

Penjamin

Tanpa Penjamin
*Tertakluk kepada keperluan semasa

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN.

Pemohon.

2 Salinan Kad Pengenalan. 3 Bulan Slip Gaji Asal Terbaru dan Salinan (disahkan). % Had Kelayakan Pemohon ( Biro Angkasa) dan Borang BPA 1/79 1 Salinan Buku Bank Rakyat Terkini (pembiayaan Penuh)

Penjamin

1 Salinan Kad Pengenalan. 1 Bulan Salinan Slip Gaji Terbaru (Disahkan).

  • SEMUA SALINAN DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN MESTILAH DISAHKAN OLEH MAJIKAN BAGI MEMUDAHKAN PEMPROSESAN.
  • PIHAK KOPEKS BERHAK MENOLAK PERMOHONAN PADA BILA-BILA MASA TANPA MEMBERI SEBAB. KOPEKS JUGA BERHAK MENARIK BALIK SEGALA PEMBIAYAAN YANG TELAH DILULUSKAN SEKIRANYA MAKLUMAT YANG DIBERI DIDAPATI TIDAK BENAR.
  • TERTAKLUK KEPADA TERMA DAN SYARAT.
  • CETAK BORANG PERMOHONAN DI SINI
  • SILA BERHUBUNG DENGAN UNIT PEMBIAYAAN UNTUK MENDAPAT KETERANGAN LANJUT.