KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan berkonsepkan syariah di koperasi ini diwujudkan atas kesedaran untuk meningkatkan aktiviti KOPEKS dan memberi kemudahan kepada anggota. Di antara faktor pendorong untuk melaksanakan prinsip ekonomi Islam di koperasi ini ialah: 1. Untuk mengelak daripada terlibat dengan amalan riba Oleh itu, dengan adanya konsep syariah, amalan pinjaman secara riba dapat dielakkan. 2. Untuk mengamalkan amalan muamalat Islam, seperti juabeli, sewa meyewa al-musyarakah, dan al-murabaha yang selama ini hanya dalam bentuk teori sahaja. 3. Untuk memberikan kesedaran dan melahirkan amalan tolong menolong dan kebajikan sesama anggota.