Produk

KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan berkonsepkan syariah di koperasi ini diwujudkan atas kesedaran untuk meningkatkan aktiviti KOPEKS dan memberi kemudahan kepada anggota. Di antara faktor pendorong untuk melaksanakan prinsip ekonomi Islam di koperasi ini ialah: 1. Untuk mengelak daripada terlibat dengan amalan riba Oleh itu, dengan adanya konsep syariah, amalan pinjaman secara riba dapat dielakkan. 2. Untuk mengamalkan amalan muamalat Islam, seperti juabeli, sewa meyewa al-musyarakah, dan al-murabaha yang selama ini hanya dalam bentuk teori sahaja. 3. Untuk memberikan kesedaran dan melahirkan amalan tolong menolong dan kebajikan sesama anggota.
Produk Terbaru
Pakej Pembiayaan Umrah

TH kopeks 1TH kopeks 2

Ulang Tahun Ke-50 KOPEKS

Baru !!!

"TABUNG KHAIRAT KEMATIAN"

Diperluaskan kepada anak-anak, isteri dan suami

INSENTIF PMR & SPM

"INSENTIF PMR & SPM untuk 2012"

SILA KLIK DISINI

(Tarikh Tutup – PMR 31/01/2013 dan SPM 31/05/2013)

Notis Pencalonan

"PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA KOPEKS"

untuk dapatkan borang sila Klik Pengumuman

Iklan

ar-rahnu

Bilangan Pengunjung

ialah