Keanggotaan KOPEKS adalah terbuka kepada semua Kakitangan Jabatan Kerajaan, Kerajaan Tempatan, Badan-Badan Berkanun dan Agensi-Agensi Kerajaan yang berkerja dan bermastautin tetap di negeri Sabah.

Kemudahan yang disediakan untuk Anggota:

Jenis-jenis Pembiayaan
Pembiayaan Penuh Maksima RM100,000.000
Pembiayaan Yuran 80% tertakluk kepada jumlah caruman
Pembiayaan Peribadi Maksima RM10,000.00
Pembiayaan Mikro Maksima RM3,000.00
Pinjaman Al-Qardhul Hasan Maksima RM1,200.00

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

Kelayakan Gaji Minima
Potongan gaji tidak melebihi 60% (BPA) dan 50% / 70% Kerajaan Negeri.

Jumlah Maksimum
(Gaji Pokok + Elaun Tetap) X 40 Bulan Dan Jumlah Yuran X 10 = Jumlah Yang Terendah Antara Keduanya Atau Tidak Melebihi Jumlah RM100,000.00.

Tempoh Pembiayaan
1 Hingga 11 Tahun (Tertakluk pada polisi kewangan semasa dan pakej pembiayaan yang ditawarkan).

Kadar keuntungan
5.99%.

Umur Pemohon / Penjamin
Tidak Mencapai 56 Tahun Apabila Tamat Tempoh Pembiayaan.

Tempoh Perkhidmatan
6 Bulan Ke Atas / Sah Jawatan / Tetap Dan Berpencen.

Cara Pembayaran
Potongan Angkasa / Potongan Gaji Oleh Majikan.

Deposit Sekuriti
Anggota Akan Dikenakan 1 Hingga 3 Bulan Bayaran(jika perlu).

Bayaran Awal
Tiga Bulan Potongan Awal Dikenakan Supaya Akaun Anggota Dapat Dikemaskini.

Bayaran Perkhidmatan
Berdasarkan Kepada Jumlah Pembiayaan. (rujuk Jadual).

Penjamin
Tanpa Penjamin.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN.

Pemohon.
2 Salinan Kad Pengenalan. 2 Slip Gasi Asal Terbaru dan Salinan (disahkan).
1 Salinan surat Pengesahan Jawatan / Perlantikan.
% Had Kelayakan Pemohon ( Biro Angkasa)
Pengesahan Majikan dan Pemohon (BPA 1/79).

Penjamin
2 Salinan Kad Pengenalan. 2 Slip Gaji Asal Terbaru dan dan Salinan (Disahkan).
1 Salinan Surat Pengesahan Jawatan / Perlantikan.

  • SEMUA SALINAN DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN MESTILAH DISAHKAN OLEH MAJIKAN BAGI MEMUDAHKAN PEMPROSESAN.
  • PIHAK KOPEKS BERHAK MENOLAK PERMOHONAN PADA BILA-BILA MASA TANPA MEMBERI SEBAB. PEHAK KOPEKS JUGA BERHAK MENARIK BALIK SEGALA PEMBIAYAAN YANG TELAH DILULUSKAN SEKIRANYA MAKLUMAT YANG DIBERI DIDAPATI TIDAK BENAR.
  • TERTAKLUK KEPADA TERMA DAN SYARAT.
  • SILA BERHUBUNG DENGAN UNIT PEMBIAYAAN UNTUK MENDAPAT KETERANGAN LANJUT.

**PERHATIAN**
Borang ini adalah dalam bentuk PDF fail. Sila pastikan komputer anda mempunyai perisian Adobe Reader sebelum memuat turun borang.

Untuk muat turun perisian Adobe Reader, sila klik disini