Hubungi Kami


E-Mail

Encik Ag. Sabtu Pg. Tahir

Pengurus Pentadbiran

Encik Abdul Jalil Bin Ya’acob

Eksekutif Pembiayaan dan Operasi

Puan Anisah Hj. Abdullah

Eksekutif Perkhidmatan Anggota


Hotline

BAHAGIAN NO. TELEFON TINGKAT
KAUNTER AM

 • Pertanyaan Am
 • Pertanyaan Cek
 • Penyata Akaun dan Baki
 • Pengambilan dan Penerimaan Borang atau Dokumen
088-245558 Tingkat Bawah
Bayaran Sewaan Taman KOPEKS 088-245558 Tingkat Bawah
PEMBIAYAAN

 • Penuh
 • Peribadi
 • Yuran
 • Mikro-
  » Perayaan » Persekolahan
088-245558 Tingkat Bawah

 • Tarik Diri
 • Keanggotaan
088-245558 Tingkat Bawah
AKAUN

 • Unit Kredit
 • Penguatkuasa
 • Lebih Potongan
 • Penyemakan Akaun
 • Potongan dari Jabatan
088-245558 Tingkat 1

 • Pembantu Eksekutif
 • Unit Takaful
 • Insurans
088-245558 Tingkat 1
PENTADBIRAN

 • Pentadbiran Am
 • Kebajikan Am
 • Bekalan & Pesanan
 • Sewaan Taman KOPEKS
088-245558 Tingkat 2
UNIT INFORMASI TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT) DAN OPERASI 088-245558 Tingkat 2
FAKSMILI (FAX) 088-241920 Tingkat 1

Produk Terbaru
Pakej Pembiayaan Umrah

TH kopeks 1TH kopeks 2

Ulang Tahun Ke-50 KOPEKS

Baru !!!

"TABUNG KHAIRAT KEMATIAN"

Diperluaskan kepada anak-anak, isteri dan suami

INSENTIF PMR & SPM

"INSENTIF PMR & SPM untuk 2012"

SILA KLIK DISINI

(Tarikh Tutup – PMR 31/01/2013 dan SPM 31/05/2013)

Notis Pencalonan

"PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA KOPEKS"

untuk dapatkan borang sila Klik Pengumuman

Iklan

ar-rahnu

Bilangan Pengunjung

ialah