CARA-CARA MENJADI ANGGOTA


Pemohon dikehendaki mengisi borang Permohonan Menjadi Anggota dengan menyertakan salinan kad pengenalan, salinan slip gaji terkini, Fi (bayaran) masuk RM50.00 yang hendaklah dibayar secara tunai atau dipotong melalui cek pinjaman jika serentak mengambil pinjaman.

Tempoh proses permohonan keanggotaan baru tidak melebihi 1 minggu. Pemohon yang telah diterima menjadi anggota diwajibkan membayar melalui potongan gaji seperti berikut:-

a. Yuran Bulanan (Simpanan Persaraan)

Yuran minimum RM50.00 sebulan (tertakluk kepada perubahan). Yuran boleh ditambah dari semasa ke semasa.

Yuran tersebut adalah wajib dan tidak boleh diberhentikan tanpa sebab atau kebenaran daripada pihak koperasi ini. Yuran ini akan dikembalikan apabila bersara.

 

b. Saham

Setiap anggota di wajibkan membeli sekurang-kurangnya saham minimum (RM200.00). boleh dibayar secara ansuran yang tidak melebihi 10 bulan. Saham ini akan dikembalikan apabila bersara.

CONTOH:

Encik Ahmad telah diterima untuk masuk anggota KOPEKS. Beliau hendak membeli saham minimum (RM200.00) dan akan membayar secara ansuran selama 1 bulan serta yuran RM50.00 sebulan. Jumlah yang akan dibayar oleh Encik Ahmad adalah seperti berikut:-

POTONGAN GAJI

Saham (RM200.00 @ 10 Bulan) RM20.00 Sebulan
Yuran Bulanan RM50.00 Sebulan
Skim Kemalangan Diri RM1.00 Sebulan
Tabung Khairat Kematian RM4.00 Sebulan
Sehingga bulan ke-10 RM75.00

POTONGAN BULANAN (BULAN KE-11) DAN SETERUSNYA

Yuran Bulanan RM50.00
Skim Kemalangan Diri RM1.00
Tabung Khairat Kematian RM4.00
  RM55.00

Pembayaran akan dibuat melalui potongan gaji. KOPEKS akan melakukan kepada majikan anggota tentang potongan yang akan dibuat.