KENYATAAN AKHBAR OLEH PENTADBIR KOPERASI PEKERJA-PEKERJA KERAJAAN SABAH BERHAD (KOPEKS)