Pemberitahuan Pencalonan Anggota Lembaga Kopeks Mesyuarat Agung Tahunan Ke-42, 2017

KEPADA SEMUA ANGGOTA KOPEKS,

SUKACITA DIMAKLUMKAN BAHAWA PERMOHONAN PENCALONAN BAGI PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA KOPEKS DALAM MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-42 BAGI TAHUN 2017 MULA DIBUKA PADA 09 JANUARI 2017 (ISNIN) HINGGA 27 JANUARI 2017 (JUMAAT).

BORANG PENCALONAN BOLEH DIPEROLEHI DI PEJABAT KOPEKS, TINGKAT SATU, LOT 40-42, BLOK F, SADONG JAYA, KOTA KINABALU. HARGA SENASKAH BORANG PENCALONAN IALAH RM200.00. SILA KEMUKAKAN LAPORAN CCRIS SEBELUM MEMBELI BORANG BERKENAAN.

BORANG YANG LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KE PEJABAT KOPEKS, KOTA KINABALU SEBELUM ATAU PADA 27 JANUARI 2017 (JUMAAT) JAM 11.30 PAGI. SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI 088-245558 (PEJABAT KOPEKS).

SYER MINIMUM RM200.00 DAN YURAN BULANAN

ANGGOTA HENDAKLAH MEMBAYAR PENUH SYER MINIMUM RM200.00 SELEWAT-LEWATNYA SEBELUM ATAU PADA 31 MAC 2017 BAGI MELAYAKKAN ANGGOTA UNTUK HADIR KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2017.

SILA PASTIKAN BAYARAN YURAN BULANAN TIDAK TERHENTI SELAMA ENAM BULAN BERTURUT-TURUT MENURUT UUK 21(2)(e)  DAN BAYARAN PINJAMAN TIDAK TERTUNGGAK (NPL) BAGI MELICINKAN PROSES PENDAFTARAN MASUK.

ANGGOTA YANG BERSARA DAN MASIH MENGEKALKAN KEANGGOTAANNYA HENDAKLAH MEMPUNYAI MODAL YURAN SEKURANG-KURANGNYA RM1000.00 DAN MODAL SYER MINIMUM RM200.00.